Adam Bodnar

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny.

 

Adam Bodnar to polski prawnik, nauczyciel akademicki i polityk. Doktor habilitowany nauk prawnych, były Rzecznik Praw Obywatelskich.  W latach 2006-2020 był zatrudniony i wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 do 2021 roku – Rzecznik Praw Obywatelskich. Od 2020 r. jest profesorem Uniwersytetu SWPS, gdzie w latach 2021 – 2023 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.  W 2023 r. uzyskał mandat senatora. 13 grudnia 2023 r. powołany na urząd Ministra Sprawiedliwości.