Anna Wójcik

Anna Wójcik

Archiwum Osiatyńskiego

Anna Wójcik jest pracowniczką naukową w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Europeistyki Instytutu Nauk Prawnych PAN (Warszawa). Jest współzałożycielką projektów monitorujących praworządność: Archiwum Wiktora Osiatyńskiego oraz ruleoflaw.pl. Jest współautorką raportów Freedom House „Narody w tranzycie” na temat demokracji w Polsce.