Charlie Holt

Charlie Holt

Koalicja Przeciwko SLAPP-om w Europie (CASE)

Charlie Holt jest prawnikiem w Greenpeace International, gdzie kieruje strategią budowania odporności organizacji na SLAPP-y. Inicjator i pomysłodawca stworzenia Koalicja Przeciwko SLAPP-om w Europie (CASE). Współprzewodniczy grupie roboczej ds. SLAPP w Wielkiej Brytanii i zasiada w Grupie Ekspertów ds. SLAPP Komisji Europejskiej. Jest członkiem adwokatury Anglii i Walii oraz posiada stopień LL.M. z międzynarodowego prawa praw człowieka.