Dominika Bychawska-Siniarska

Senior Advisor, Prague Civil Society Centre

 

Dominika Bychawska-Siniarska to doświadczona prawniczka zajmująca się prawami człowieka. Wcześniej pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i od 2008 roku jest dyrektorką Obserwatorium Wolności Mediów działającym przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Była również członkinią Doradczej Grupy Europejskiej Agencji Praw Podstawowych oraz zasiadała w Zarządzie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przez 5 lat. Za wkład w ochronę wolności słowa Dominika otrzymała nagrodę Artykułu 54 Konstytucji RP.