Irena Guidikova

Irena Guidikova

Przewodnicząca Departamentu Instytucji Demokratycznych i Wolności, Rada Europy