Karolina Gierdal

Karolina Gierdal

Adwokatka, ekspertka PatFOX Initiative

 

Adwokatka, koordynatorka Grupy Prawnej Stowarzyszenia Lambda Warszawa, w przeszłości koordynatorka Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii, członkini inicjatywy LGBT+ Prawnicy, członkini kolektywu antyrepresyjnego SZPIL(A) zajmującego się organizowaniem, koordynowaniem i udzielaniem pomocy prawnej dla osób działających społecznie, członkini kolektywu prawniczego Prawniczki Pro Abo, członkini repozytorium wiedzy o transpłciowości tranzycja.pl; Przewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkini Komisji ds. Równego Traktowania oraz Zespołu ds Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; koordynatorka pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej; Laureatka III miejsca w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020, decyzją Zespołu ds Kobiet Naczelnej Rady Adwokackiej uznana za Adwokatkę Roku 2020. Pełnomocniczka w wielu procesach związanych z dyskryminacją osób LGBT+, obrończyni aktywistów i aktywistek, w tym w sprawach Atlasu Nienawiści.