Matthew Caruana Galizia

Matthew Caruana Galizia

Dyrektor, Fundacja Daphne Caruany Galizii.

 

Matthew Caruana Galizia jest dyrektorem Fundacji Daphne Caruana Galizia. Wcześniej pracował w Międzynarodowym Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), opracowując technologię, która umożliwiła prowadzenie poważnych dochodzeń, takich jak „Panama Papers” i „Paradise Papers”. W 2018 r. Matthew opuścił ICIJ, aby kontynuować pracę nad sprawą związaną z zabójstwem swojej matki, dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii, która została zamordowana w 2017 r. w wyniku prowadzonego przez nią dochodzenia w sprawie korupcji na Malcie. Od tego czasu Matthew Caruana Galizia i jego rodzina niestrudzenie walczą o ujawnienie prawdy o śmierci Daphne.