Paweł Czajkowski

Paweł Czajkowski

Dyrektor ds. prawnych i public policy, Agora
Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol oraz Związku Pracodawców Prywatnych Mediów.

Paweł Czajkowski jest specjalistą w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz postępowań sądowych i regulacyjnych – od ponad 10 lat związany zawodowo z działalnością środków masowego przekazu. Przed dołączeniem do Grupy Agora, pełnił m.in. funkcję głównego prawnika jednego z nadawców telewizyjnych oraz doradzał zarządowi TVN w zakresie korporacyjnym oraz postępowań sądowych i administracyjnych. Kierował też praktykami prawa mediów wiodących kancelarii prawnych. Pełnomocnik i obrońca dziennikarzy oraz wydawców w licznych postępowaniach o charakterze SLAPP.