Simone Benazzo

Simone Benazzo

Wolny Uniwersytet Brukselski, Centrum Studiów Politycznych

 

Simone Benazzo jest doktorantem politologii oraz asystentem nauczyciela w Centrum Badań nad Polityką (CEVIPOL) na ULB. Jego badania dotyczą oporu dziennikarskiego w reżimach autokratycznych w krajach UE i krajach kandydujących. Wcześniej pracował jako dziennikarz głównie zajmując się Bałkanami Zachodnimi i Europą Środkową. Jest stypendystą Centrum Badań nad Mediami i Dziennikarstwem (MJRC).