Zuzanna Nowicka

Zuzanna Nowicka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Zuzanna Nowicka jest prawniczką Programu Wolności Słowa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo.