Program

Czwartek 25.04.2024

08:30 - 09:00
Rejestracja uczestników i powitalna kawa
09:00 - 09:15
Ceremonia otwarcia

• Przemówienie powitalne organizatorów wydarzenia
• Przegląd celów i harmonogramu Konferencji

Zapis panelu na Youtube
09:15 - 10:00
Wystąpienia wprowadzające

1. David Kaye, Profesor Prawa na University of California, Irvine i były specjalny sprawozdawca ONZ ds. prawa do wolności opinii i wypowiedzi

2. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości

3. Viola Von Crammon, Posłanka do Parlamentu Europejskiego (wystąpienie wideo)

4. Irena Guidikova, Przewodnicząca Departamentu Instytucji Demokratycznych i Wolności, Rada Europy

Zapis panelu na Youtube
10:00 - 11:30
SLAPP-y w Europie – zakres problemu i studia przypadków

1. Matthew Caruana Galizia, Fundacja Daphne Caruany Galizii
2. Stevan Dojčinović, Projekt Zgłaszania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (OCCRP)
3. Rade Djuric, Niezależne Stowarzyszenie Dziennikarzy Serbii (NUNS)
4. Janos Mecs, Węgierski Związek Wolności Obywatelskich

Moderator: Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Polska Akademia Nauk (PAN)
Zapis panelu na Youtube
11:30 - 11:45
Przerwa kawowa
11:45 - 12:45
SLAPP-y w regulacjach europejskich – analiza regulacji Unii Europejskiej i Rady Europy

1. Flutura Kusari, European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
2. Maja Sever, European Federation of Journalists (EFJ)
3. Irena Guidikova, Council of Europe

Moderator: Anna Wójcik, Archiwum Osiatyńskiego
Zapis panelu na Youtube
12:45 - 13:45
Lunch and networking break
13:45 - 15:15
Inicjatywy krajowe i projekty regulacji w wybranych państwach

1. Susan Coughtrie, Koalicja przeciwko SLAPP-om w UK
2. Mari Kapanadze, Gruzińska Inicjatywa na rzecz Demokracji
3. Paulina Milewska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
4. Indrė Makaraitytė, Litewskie Narodowe Radio i Telewizja (LRT)

Moderator: Joanna Szymańska, ARTICLE 19 Europe
Zapis panelu na Youtube
15:15 - 16:45
Działania regulatorów rynku w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) – omówienie działań podejmowanych przez wybrane urzędy regulacyjne

1. Tadeusz Kowalski, Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
2. Marek Frąckowiak, Izba Wydawców Prasy
3. Michał Samul, TVN Discovery
4. Aleksander Kutela, Ringier Axel Springer Polska
5. Bartosz Hojka, Agora S.A.

Moderator: Agnieszka Wiercińska-Krużewska WKB Lawyers
Zapis panelu na Youtube
16:45 - 17:00
Przerwa kawowa
17:00 - 18:30
Pozaprawne sposoby przeciwdziałania SLAPP-om – szkolenia, rzecznictwo osób pokrzywdzonych, wsparcie finansowe, działalność zrzeszeń dziennikarskich

1. Charlie Holt, Koalicja Przeciwko SLAPP-om w Europie (CASE)
2. Marcin Mrowicki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Uniwersytet Warszawski
3. Karolina Gierdal, Aadwokatka, ekspertka PatFOX Initiative
4. Simone Benazzo, Wolny Uniwersytet Brukselski, Centrum Studiów
Politycznych (ULB)

Moderator: Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza
18:30 - 19:00
Uwagi kończące Dzień 1. Konferencji

• Podsumowanie omówionych kluczowych punktów
• Zapowiedź Harmonogramu Dnia 2

19:00 -
Bankiet

 

Piątek 26.04.2024

08:30 - 09:00
Rejestracja uczestników i powitalna kawa
09:00 - 09:15
Wystąpienia wprowadzające do Dnia 2

• Przegląd poprzedniego dnia
• Wprowadzenie do Programu Dnia 2.

09:15 - 10:30
SLAPP-y w Polsce – praktyka z uwzględnieniem problemu finansowania SLAPP-ów ze środków publicznych

1. Wojciech Cieśla, Fundacja Reporterów
2. Agnieszka Jędrzejczyk, OKO.press
3. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza
4. Brygida Grysiak, TVN Discovery

Moderator: Marzena Błaszczyk, Sieć Obywatelska Watchdog Polska
10:30 - 10:45
Przerwa kawowa
10:45 - 12:15
SLAPP-y lokalne – zakres problemu i studia przypadków

1. Andrzej Andrysiak, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
2. Rafał Remont, szczeciner.pl
3. Łukasz Religa, Portal Kujawski
4. Jarosław Mazanek, Gazeta Myszkowska

Moderator: Paula Skalnicka, Gazeta Wyborcza
12:15 - 13:15
Przerwa lunchowa i networkingowa
13:15 - 15:00
SLAPP-y na gruncie polskich przepisów – praktyka sądów krajowych oraz istniejące instrumenty prawne ochrony debaty publicznej

1. Krzysztof Pluta, radca prawny
2. Zuzanna Nowicka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
3. Joanna Szymańska, ARTICLE 19 Europe
4. Piotr Rogowski, radca prawny
5. Jakub Kudła, adwokat, Ringier Axel Springer Polska

Moderator: Dominika Sitnicka, OKO.press
15:00 - 15:30
Przerwa kawowa
15:30 - 17:00
Propozycja polskiego wdrożenia Dyrektywy

1. Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości
2. Konrad Siemaszko, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
3. Paweł Czajkowski, Agora

Moderator: Dominika Bychawska-Siniarska, Prague Civil Society Center
17:00 - 17:30
Uwagi końcowe