Agnieszka Wiercińska-Krużewska

Agnieszka Wiercińska-Krużewska

Współzałożycielka i partner współzarządzający, WKB Lawyers