David Kaye

David Kaye

David Kaye jest profesorem prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, a także byłym Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. wolności wyrażania opinii i wypowiedzi. W latach 2023-2024 pełni funkcję Distinguished Scholar w dziedzinie Prawa Międzynarodowego Publicznego na Uniwersytecie w Lund, w Szwecji, jako stypendysta programu Fulbrighta, oraz jako niezależny ekspert Stanów Zjednoczonych przy Komisji Weneckiej. Regularnie prowadzi wykłady i publikuje analizy na tematy związane z prawami człowieka na poziomie krajowym i międzynarodowym, odpowiedzialnością za poważne naruszenia praw człowieka, prawem międzynarodowym humanitarnym oraz międzynarodowym prawem regulującym użycie siły.