Indrė Makaraitytė

Indrė Makaraitytė

Litewskie Narodowe Radio i Telewizja (LRT)

Indrė Makaraitytė jest szefową pionu śledczego w LRT. W swojej długoletniej karierze dziennikarskiej wielokrotnie podejmowała tematy dotyczące finansów w polityce, korupcji, wpływów rosyjskich w regionie bałtyckim, rosyjskich działań propagandowych i dezinformacyjnych na Litwie. Wielokrotna laureatka nagród dziennikarskich.