Tadeusz Kowalski

Tadeusz Kowalski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRiT)

 

Ekonomista, medioznawca, wykładowca akademicki. Doktor nauk politycznych (1985), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (1998), profesor Uniwersytetu Warszawskiego (2004). Jest współautorem pierwszej ustawy o radiofonii i telewizji z 1992 roku. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kadencji 2022–2028.Od 2016 r. jest autorem corocznie publikowanych raportów na temat wydatków reklamowych spółek skarbu państwa, ministerstw i urzędów centralnych.